form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake hereillä awoke awoken
bear karhu bore born
bear karhu bore borne
abide asua abode abode
arise nousta arose arisen
be olla was been
draw piirtää drew drawn
do tehdä did done
fight taistella fought fought
eat syödä ate eaten
drive ajaa drove driven
drink juoda drank drunk
dig kaivaa dug dug
beat lyödä beat beaten
become tulla became become
bid tarjous bid bid
begin alkaa began begun
bind sitoa bound bound
find löytö found found
fly lentää flew flown
forget unohtaa forgot forgotten
forgive antaa anteeksi forgave forgiven
bite purra bit bit, bitten
blow isku blew blown
come tulla came come
choose valita chose chosen
break tauko broke broken
behold Katso beheld beheld
sit istua sat sat
sink pesuallas sank sunk
sing laulaa sang sung
shine paistaa shone shone
shake ravistaa shook shook
see nähdä saw seen
get saada got got,gotten
go mennä went gone
give antaa gave given
grow kasvaa grew grown
run juosta ran run
ring rengas rang rung
hide piilottaa hid hid,hidden
hang ripustaa hung hung
hold pitää held held
know tietää knew known
lie valehdella lay lain
mistake virhe mistook mistaken
ride ratsastaa rode ridden
slay surmata slew slain
speak puhua spoke spoken
spin pyöräyttää spun spun
stand seistä stood stood
write kirjoittaa wrote written
win voittaa won won
wear pitää päällä wore worn
wake herätä woke woke
steal varastaa stole stolen
stick tikku stuck stuck
swear vannoa swore swore
swim uida swam swum
take ottaa took taken
tear repiä tore torn
sting pisto stung stung
throw heittää threw thrown
chide moittia chid chid
cleave lohkaista clove,cleft cloven,cleft
cling takertua clung clung
spring kevät sprang sprung
smite sivaltaa smote smitten
slide dia slid slid
tread askelma trod trodden
swing keinu swang swung
strive pyrkiä strove striven
string jono strung strung
shrink kutistua shrank shrunk
lead johtaa led led
grind jauhaa ground ground
freeze jäädyttää froze frozen
forsake hylätä forsook forsaken
fling sinkauttaa flung flung
wring vääntää wrung wrung
wind tuuli wound wound
weave kutoa wove woven
bet veto bet bet
cast heittää cast cast
cost kustannus cost cost
cut leikata cut cut
hit osuma hit hit
hurt satuttaa hurt hurt
let antaa let let
put laittaa put put
rid eroon rid rid
set sarja set set
shed vaja shed shed
split jakaa split split
shut sulkea shut shut
thrust työntövoima thrust thrust
spread levitä spread spread
burst räjähtää burst burst
abuse väärinkäyttö abused abused
abolish poistaa abolished abolished
avail hyödyttää availed availed
attract vetää puoleensa attract attract
appoint nimittää appointed appointed
apply Käytä applied applied
approve hyväksyä approved approved
accept hyväksyä accepted accepted
accompany seurata accompanied accompanied
acquire hankkia acquire acquired
annoy ärsyttää annoyed annoyed
alter muuttaa altered altered
aim tavoite aimed aimed
add lisätä added added
adapt sopeuttaa adapted adapted
attack hyökkäys attacked attacked
assure vakuuttaa assured assured
ask kysyä asked asked
ascend nousta ascended ascended
agree olla samaa mieltä agreed agreed
advise neuvoa advised advised
adopt hyväksyä adopted adopted
bend mutka bent bent
believe uskoa believed believed
behave käyttäytyä behaved behaved
beg kerjätä begged begged
bleed vuotaa verta bled bled
bring tuoda brought brought
charge veloittaa charged charged
cheat huijata cheated cheated
compare vertailla compared compared
build rakentaa built built
burn polttaa burnt burnt
buy ostaa bought bought
call puhelu called called
cry itkeä cried cried
deliver toimittaa delivered delivered
debar sulkea pois debarred debarred
deal sopimus dealt dealt
dare uskaltaa dared dared
catch ottaa kiinni caught caught
cook kokki cooked cooked
creep hiipiä crept crept
change muuttaa changed changed
complain kannella complained complained
compose säveltää composed composed
convict tuomittu convicted convicted
cure parantaa cured cured
decide päättää decided decided
dedicate omistaa dedicated dedicated
hear kuulla heard heard
hate vihata hated hated
have omistaa had had
hang ripustaa hanged hanged
demand kysyntä demanded demanded
deny kieltää denied denied
depend riippua depended depended
destroy tuhota destroyed destroyed
gather kerätä gathered gathered
gaze tuijottaa gazed gazed
flee fled fled
feel tuntea felt felt
feed rehu fed fed
determine määrittää determined determined
deviate poiketa deviated deviated
die kuolla died died
dream unelma dreamt dreamt
divide jakaa divided divided
inform ilmoittaa informed informed
inspire innostaa inspired inspired
introduce esitellä introduced introduced
embellish kaunistella embellished embellished
enter tulla sisään entered entered
expressed expressed expressed
maintain ylläpitää maintained maintained
marry naida married married
make tehdä made made
insist vaatia insisted insisted
invade hyökätä invaded invaded
invite kutsu invited invited
involve sisältää involved involved
lose menettää lost lost
look Katso looked looked
like Kuten liked liked
light valo lighted lighted
lie valehdella lied lied
joke vitsi joked joked
keep pitää kept kept
kill tappaa killed killed
kneel polvistua knelt knelt
laugh nauraa laughed laughed
lend lainata lent lent
leave jättää left left
learn oppia learnt learnt
lead johtaa led led
lay asettaa laid laid
owe olla velkaa owed owed
order tilata ordered ordered
omit jättää pois omitted omitted
occur tapahtua occurred occurred
observe tarkkailla observed observed
open avata opened opened
occupy miehittää occupied occupied
pray rukoilla prayed prayed
punish rangaista punished punished
play pelata played played
pay maksaa paid paid
preside toimia puheenjohtajana presided presided
prevent estää prevented prevented
negotiate neuvotella negotiated negotiated
mow leikata mowed mowed
move liikkua moved moved
mix sekoittaa mixed mixed
mend paikata mended mended
meet tavata met met
mean tarkoittaa meant meant
manage hoitaa managed managed
prepare valmistella prepared prepared
preserve säilyttää preserve preserved
pretend teeskennellä pretended pretended
proceed edetä proceeded proceeded
prohibit kieltää prohibited prohited
reject hylätä rejected rejected
rehabilitate kuntouttaa rehabilitated rehabilitated
refuse kieltäytyä refused refused
refund maksun palautus refunded refunded
recover toipua recovered recovered
propose ehdottaa proposed proposed
prosecute syyttää prosecuted prosecuted
prove todistaa proved proved
persist jatkua persisted persisted
realize ymmärtää realized realized
raise nostaa raised raised
receive vastaanottaa received received
reach saavuttaa reached reached
read lukea read read
quarrel riidellä quarrelled quarrelled
say sanoa said said
sew ommella sewed sewed
seek etsiä sought sought
remind muistuttaa reminded reminded
remit vastuualueeseen remitted remitted
return palata returned returned
respond vastata responded responded
rob ryöstää robbed robbed
repair korjaus repaired repaired
reply Vastaa replied replied
rescue pelastaa rescued rescued
swell turvota swelled swelled
sell myydä sold sold
sweep lakaista swept swept
send lähettää sent sent
shoot ampua shot shot
spoil pilata spoiled spoiled
sleep nukkua slept slept
show show showed showed
sow kylvää sowed sowed
stay pysyä stayed stayed
spend viettää spent spent
work tehdä työtä worked worked
wish toive wished wished
wait odota waited waited
warn varoittaa warned warned
smile hymy smiled smiled
smell haju smelt smelt
teach opettaa taught taught
want haluta wanted wanted
walk kävellä walked walked
visit vierailla visited visited
vanish kadota vanished vanished
tell kertoa told told
think ajatella thought thought
travel matkustaa travelled travelled
tremble vapista trembled trembled
utter täydellinen uttered uttered
unite yhdistää united united
twinkle tuike twinkled twinkled
treat kohdella treated treated
bend mutka bent bent
breed rotu bred bred
clothe vaatettaa clothed clothed
gird vyöttää girded,girt girded,girt
hew veistää hewed hewed
lean nojata leant leant
load ladata loaded loaded
melt sulaa melted melted
rend repiä rent rent
spell loitsu spelled,spelt spelled,spelt
knock koputtaa knocked knocked
repeat toistaa repeated repeated
pick valita picked picked
join liittyä seuraan joined joined
clean puhdas cleaned cleaned
match ottelu matched matched
offer tarjous offered offered
plunge syöstä plunged plunged
watch katsella watched watched
slip lipsahdus slipped slipped
chatter pulista chattered chattered
shock järkyttää shocked shocked
shook shooked shooked
affect vaikuttaa affected affected
last kestää lasted lasted
plan suunnitelma planned planned
expose paljastaa exposed exposed
tip kärki tipped tipped
need tarve needed needed
suit puku suited suited
fold taittaa folded folded
decorate koristella decorated decorated
disappear kadota disappeared disappeared
plough aura ploughed ploughed
ban kieltää banned banned
protect suojella protected protected
reproduce jäljentää reproduced reproduced
contain sisältää contained contained
stretch venyttää stretched stretched
notice ilmoitus noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links